Student Rankers

SY Div A Toppers

Sr No.

Name of Student

Percentage

1

Jirage Shantanu R

82.11

2

Magdum Rohan R

81.33

3

Bade Omkar P

78.33

4

Bamamle Sandesh B

76.56

5

Lakare Prathamesh M

76.44

SY Div B Toppers

Sr No.

Name of Student

Percentage

1

Patil Raviraj S

78

2

Awati Rushikash B

75.56

3

Pattanshetti Basavraj

73.33

4

Badigar Rahul R

71.44

5

Sable Sagar S

70.22

TY Div A Toppers

Sr No.

Name of Student

Percentage

1

Nirmal Onkar Machindra

87.41

2

Gudale Santosh Sadashiv

87.41

3

Pandit Geet Prasane

86.06

4

Patil Swapnil Prakash

84.35

5

Shete Omkar Abhay & Sidnale Rahul R

84.06

TY Div B Toppers

Sr No.

Name of Student

Percentage

1

Patil Onkar Sambhaji

88.82

2

Patil Vaibhav Balgonda

88.65

3

Shinde Umesh Kerba

83.41

4

Shinde Swapnil Sanjay

83.29

5

Shinde Tanmay Vikas

81.41

Year 2015-16

DEPT CLASS DIV RANK NAME OF STUDENT % OBTAINED
ME
SY
A
1
JADHAV SOURABH SHRIRANG
88.11
2
PATIL RAJKUMAR BALKRISHNA
84.33
3
ASODE SUKANYA SANJAY
83.33

Year 2015-16

DEPT CLASS DIV RANK NAME OF STUDENT % OBTAINED
ME
SY
B
1
RAMANNAVAR ARJUN BALASO
84.22
2
JADHAV PRATIK ARJUN
84
3
KHEDKAR AJAY VIJAY
83.78

Year 2015-16

DEPT CLASS DIV RANK NAME OF STUDENT % OBTAINED
ME
SY
C
1
GIRMAL DARSHAN ARVIND
76.56
2
BHUSANNA OMKAR RAJENDRA
75
3
SURYAWANSHI AKSHAY T
72.78

Year 2015-16

DEPT CLASS DIV RANK NAME OF STUDENT % OBTAINED
ME
TY
A
1
SHANTANU RAJARAM JIRAGE
91.35
2
MAGDUM ROHAN RAVSAHEB
91.35
3
KHOT AMAR ANANDA
87.47

Year 2015-16

DEPT CLASS DIV RANK NAME OF STUDENT % OBTAINED
ME
TY
B
1
DUMAL AVADHUT CHANDRAKANT
85.29
2
SABALE SAGAR SURESH
83.94
3
PATIL RAVIRAJ SANJAYKUMAR
83.24

Year 2015-16

DEPT CLASS DIV RANK NAME OF STUDENT % OBTAINED
ME
TY
C
1
CHORGE AKSHAY ASHOK
79.12
2
PATIL RANJEET P
77.47
3
BANEDAR ROHIT RATNAKAR
77.41

Year 2016-17

Div D Toppers

Sr No
Name of Student
%
1
JADHAV SOURABH SHRIRANG
91.35
2
ASODE SUKANYA SANJAY
88.18
3
MULLA KAJAL SAKASH
86.53
4
PATIL RAJKUMAR BALKRSM
86.12
5
BIRNALE ANUJ ANIL
86.06

Div C Toppers

Sr No
Name of Student
%
1
KINIGE PRATIK C
89.06
2
RAMMANAWAR ARJUN B
88.29
3
KHEDKAR AJAY V
87.76
4
PATIL ABHIJEET VIJAY
87.18
5
JADHAV PRATIK A
86.82

Div B Toppers

Sr No
Name of Student
%
1
BHUSANNA OMKAR RAJENDAR
86.47
2
SURYAWANSHI AKSHAY T
81.76
3
PATIL RAHUL SAMBHAJI
80.71
4
KHOT SHUBHAM SHIVAJI
80.71
5
DHANDALE SOURABH R
79.29